Mẫu bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại

chương trình khuyến mãi giảm 50% học phí
ộ, (Sở): ………. 

Đơn vị: …………

Mẫu số: S04 -H

(Ban hành theo quy định số: 999 – TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính)

BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI

Số…………….

Ngày……tháng……..năm………

Loại chứng từ gốc:………

 bangtonghopchungtugoc600

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

chương trình khuyến mãi giảm 50% học phí