Mẫu công văn xin hủy tờ khai thuế GTGT do làm kê khai sai

chương trình khuyến mãi giảm 50% học phí

Mẫu công văn xin hủy tờ khai thuế GTGT do kê khai sai

CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI CỘNG HÒA – XÃ HỘI – CHỦ NGHĨA -VIỆT NAM
Số : 01/2013 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

CÔNG VĂN
(V/v : Thông báo về việc hủy tờ khai thuế GTGT tháng 7/2013)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN…..

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI
Trụ sở chính         : ……………….
Mã số thuế            : 0312345678
Người đại diện theo pháp luật: Nguyên Văn A

Theo Công văn 8355/BTC-TCT ngày 28/06/2013 và Nghị định số 83/2013/NĐ-CPngày 22/07/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều luật quản lý thuế và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý thuế, kể từ tháng 07/2013 những doanh nghiệp có doanh thu năm trước liền kề dưới 20 tỷ đồng phải khai thuế GTGT theo quý.

Công ty Kế toán Hà Nội thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý nhưng do nhầm lẫn kế toán đã lỡ nộp tờ khai thuế GTGT tháng 07/2013. Vì vậy bằng công văn này, Công ty Kế toán Hà Nội kính mong Chi Cục Thuế Quận ………. hủy tờ khai thuế GTGT tháng 07/2013 đi để Công ty chúng tôi khai thuế theo quý đúng theo hướng dẫn của các văn bản trên.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !
Trân trọng kính báo!

Nơi nhân:
- Như trên                                                      Đại diện theo pháp luật
- Lưu:

Trường hợp viết sai hóa đơn GTGT cần hủy các bạn có thể xem thêm: Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT

chương trình khuyến mãi giảm 50% học phí