Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất năm 2013

chương trình khuyến mãi giảm 50% học phí

Công Ty Kế Toán Hà Nội xin chia sẻ Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước mới nhất năm 2013 Mẫu số: C1-02/NS Theo Thông Tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính). Các bạn có thể tải về và chỉnh sửa cho phù hợp với doanh nghiệp mình

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu số C1- 02/NS (TT số 08/2013/TT – BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính)

Mã hiệu: ………………
Số: …………………….

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tiền mặt [ ]  chuyển khoản [ ]
(Đánh dấu X vào ô tương ứng)

Người nộp thuế: ………………….. Mã số thuế: …………………………
Địa chỉ:……………………….  Huyện: …………….. Tỉnh, TP: ……………………….
Người nộp thay: ……………………. Mã số thuế:……………………..
Địa chỉ: ………………………Huyện: ………………… Tỉnh, TP: ……………………..
Đề nghị NH (KBNN): ……………………………  trích TK số: …………………………….
(hoặc) nộp tiền mặt để chuyển cho KBNN: ……………………. Tỉnh, TP:……………..

Để ghi thu NSNN vào TK…………….. hoặc nộp vào TK tạm thu số:……. hoặc nộp vào TK phải trả theo kiến nghị của CQ có thẩm quyền:

 TK 3521 (Kiểm toán NN)  [  ] TK 3523 (Thanh tra CP)    [  ]
TK 3522 (Thanh tra TC)   [  ] TK 3529 (CQ có thẩm quyền khác)  [  ]

Cơ quan quản lý thu: …………………. Mã số: ………………………
Tờ khai HQ, QĐ số: ……………….  ngày: …………  Loại hình XNK: …………………..
(hoặc) Bảng kê Biên lai số: …………..  ngày ……………………………..

STT Nội dung các khoản nộp NS Mã NDKT Mã chương Số tiền
Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ:………………………….……………………..

PHẦN KBNN GHI
Mã ĐVQHNS………………………………………
Mã ĐBHC: ………………………………………….
Mã nguồn NSNN:……………………………….
Nợ TK:…………………………………………………..
Có TK: …………………………………………………..

 

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN NGÂN HÀNG A
Ngày… tháng… năm… Ngày……tháng……năm……

Người nộp tiền     Kế toán trưởng    Thủ trưởng      Kế toán      Kế toán trưởng

NGÂN HÀNG B KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày……tháng……năm…… Ngày……tháng…..năm…….

Kế toán       Kế toán trưởng           Thủ quỹ          Kế toán             Kế toán trưởng

Các bạn có thể tải về tại đây: Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

chương trình khuyến mãi giảm 50% học phí