Mẫu thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc mới nhất

chương trình khuyến mãi giảm 50% học phí

Thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc

- Trình tự thực hiện: 

+ Cá nhân lập bản đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan chi trả thu nhập.

+ Cá  nhân có thu  nhập từ  tiền  lương, tiền công gửi bản đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cho cơ quan chi  trả thu  nhập chậm nhất vào ngày 30 tháng 1 hàng năm. Trường hợp ký hợp đồng lao động (hoặc có quyết định tuyển dụng) sau ngày 30/1 thì thời hạn đăng ký người phụ thuộc chậm  nhất là ngày cuối cùng của tháng ký hợp đồng lao động hoặc tuyển dụng. Trong năm  nếu có sự  thay đổi (tăng, giảm) thì thời  hạn gửi bản đăng ký chậm  nhất là sau 30 ngày kể từ ngày có sự thay đổi.

+ Cơ quan chi trả thu  nhập tiếp nhận bản đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ của cá nhân; thực hiện tạm giảm trừ gia cảnh cho số người  phụ thuộc trước khi tính số thuế tạm khấu trừ; chuyển 01 bản đăng ký giảm trừ người phụ thuộc của cá nhân nộp thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản  lý cơ quan chi trả thu nhập chậm  nhất là ngày 20/2 của năm. Trường hợp đăng  ký điều chỉnh  người phụ thuộc, thời hạn chuyển cho cơ quan thuế là ngày 20 của tháng sau tháng nhận được bản đăng ký.

- Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế cấp Cục Thuế.

+ Qua hệ thống bưu chính.

Thành phần hồ sơ:

+ Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo mẫu số 16/ĐK-TNCN.

1. Trường hợp người phụ thuộc cùng hộ khẩu với đối tượng nộp thuế thì không cần xác nhận của UBND cẫp xã mà chỉ cần bản sao hộ khẩu.

2. Trường hợp người phụ thuộc không cùng hộ khẩu nhưng đang sống cùng đối tượng nộp thuế: mẫu số 21a/XN-TNCN.

3. Trường hợp người phụ thuộc không sống cùng đối tượng nộp thuế nhưng đối tượng nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng: mẫu số 21b/XN-TNCN.

4. Trường hợp người phụ thuộc là người tàn tật không có khả năng lao động: mẫu 22/XN-TNCN.

Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh tế, các cơ quan hành chính sự nghiệp có bố, mẹ, vợ (chồng), con và những người khác thuộc đối tượng được tính là người phụ thuộc đã khai rõ trong lý lịch: mẫu số 16/ĐK-TNCN.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+   Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.

+   Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.

Lệ phí (nếu có): Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+   Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

+    Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ.

+    Nghị định 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

+  Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Bạn có thể download Mẫu thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc

chương trình khuyến mãi giảm 50% học phí